دستورالعمل جدید تخصیص کاغذ دولتی به ناشران/ آیا قیمت‌گذاری کتاب از دست ناشران خارج می‌شود؟ مشاوره رایگان چاپ کتاب ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸

مشاوره رایگان چاپ کتاب ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸- اسفندیاری

کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی دستورالعمل جدیدی برای تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن تصویب و ابلاغ کرده است. بر این اساس، کتاب‌سازی‌ها مشمول کاغذ دولتی نمی‌شوند و کارگروه نظارت موظف شده تا قیمت تمام شده کتاب بر اساس کاغذ دولتی را محاسبه کند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ پس از طرح انتقاداتی مبنی بر نحوه تخصیص کاغذ و عدم نظارت بر مصرف آن،‌ کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستورالعمل جدیدی برای تخصیص کاغذ و نظارت بر مصرف آن تصویب و ابلاغ کرده است.

بر اساس این دستورالعمل تمامی ناشران متقاضی درخواست کاغذ، باید مدارکی چون تصویر پروانه معتبر نشر، اطلاعات مربوط به شماره مجوز صادر شده از سوی سامانه صدور مجوز چاپ و نشر کتاب دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی‌، تصویر مجوز ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه(برای ناشران شهرستانی) را در سامانه بارگذاری کنند.
نحوه بررسی درخواست‌های کاغذ در این کمیته که شامل مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران آشنا به عنوان رئیس کمیته،‌ رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یا نماینده تام‌الاختیار ایشان‌، نماینده تام الاختیار معاونت امور فرهنگی است به این شکل است که درخواست متقاضیان با بررسی عملکرد ناشر در سال‌های گذشته و استعلام از مراکز ذی‌صلاح صنفی توسط کمیته تخصیص ارزیابی و تصمیم‌گیری می‌شود.

در این میان تخلفات ناشر، بسته به نوع تخلف بر میزان کاغذ تخصیص یافته تأثیر خواهد داشت.

اما کاغذ دولتی بر اساس چه اولویتی به ناشران تخصیص داده می‌شود؟ کارگروه برای تخصیص کاغذ مواردی را برشمرده است،‌ از جمله کتاب‌های تالیفی با رویکرد فرهنگ و هنر اسلامی و ایرانی،‌ کتاب‌هایی که در جشنواره‌ها و جوایز فرهنگی معتبر برگزیده شده‌اند‌، کتاب‌هایی که در جهت تأمین نیازهای علمی و فرهنگی جامعه باشد به گونه‌ای که باعث رشد و تعالی فرهنگ عمومی و منجر به افزایش کتابخوانی در کشور شود.

چنانچه کتابی، جنبه کتابسازی داشته باشد مشمول تخصیص کاغذ نخواهد شد. و تشخیص کتابسازی بودن یک اثر برعهده کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و مترجمان مشترک بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران خواهد بود.

این کارگروه بر اساس مصوبه جدید هم‌چنین ناشر را موظف کرده است که برای اجرایی شدن سیستم نظارت بر مصرف‌،‌ اطلاعات مربوطه به چاپخانه و صحافی را با ذکر مشخصات کامل جهت بازدید و شمارش تیراژ توسط کمیته نظارت بر مصرف در سامانه توزیع کاغذ بارگذاری کند.

هم‌چنین ناشر موظف است که عبارت «این کتاب با کاغذ حمایتی منتشر شده است» در شناسنامه کتاب درج کند.تخصیص مجدد کاغذ به ناشران منوط به ارائه تایید کمیته نظارت می باشد.

یکی از موارد انتقادی به افزایش قیمت کتاب در ماه‌های اخیر این بوده که اگر کتاب‌ها با کاغذ دولتی چاپ می‌شوند‌، چرا شاهد افزایش قیمت هستیم،‌ در این خصوص قرار شده است که کارگروه نظارت با استفاده از نظرات کارشناسی نسبت به اعلام سقف قیمت تمام شده ظرف مدت یک هفته کاری به معاونت امور فرهنگی اقدام کند تا در قیمت‌گذاری کتاب اختصاص کاغذ دولتی محاسبه شود.

کمیته نظارت از این پس از طرق مختلف از جمله بازرسی در مرحله چاپ و صحافی و یا پس از انجام آن به شمارش نسخه‌های کتاب و تطبیق آن با اطلاعات تخصیص کاغذ خواهد پرداخت و ناشر موظف است تا یک سال پس از مرحله تحویل حواله کاغذ اطلاعات درخواستی را در خصوص مصرف کاغذ تخصیص یافته به کمیته نظارت ارسال و رسید دریافت کند.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/05/12/2067840/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF?ref=shahrekhabar