رتبه دوم اصفهان در طرح تابستانه فروش کتاب – مشاوره رایگان چاپ کتاب ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸

مشاوره رایگان چاپ کتاب ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، در طرح تابستانه کتاب ۷هزار و ۸۹ نسخه کتاب به ارزش ۵ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان به فروش رسیده که اصفهان با فروش ۲۷ هزار و ۳۹۱ نسخه کتاب در ۷۹ کتابفروشی جایگاه دوم را از آن خود کرد.

در طرح تابستانه کتاب استان اصفهان با مشارکت ۷۹ کتاب‌فروشی پس از استان تهران، در مقام دوم قرار دارد.

گفتنی است؛ طرح تابستانه کتاب با شعار “کتاب، همنشین دلنشین” از ٢٥ تیرماه همزمان با سراسر کشور در اصفهان آغاز شده و امروز به پایان می رسد.

https://www.mojnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-62/289717-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8