کتابهای چاپ شده در سال ۹۵- ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸ مشاوره رایگان چاپ کتاب

کتابهای چاپ شده در سال ۹۵ در انتشارات سخنوران

مشاوره رایگان ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸
esfandiari.zahraa@yahoo.com

عنوان پديدآور تاريخ نشر
کتاب فارسي ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺳﺮﻃﺎن‌ﻫﺎی زﻧﺎن کنگره سراسری سرطان‌های زنان ایران ( هفتمین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫شروع کار با ASP.NET MVC‬ حسینی، الهام ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مدیریت طرحهای توسعه (همراه با پاسخنامه) رشته مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور … یوسفی‌ ماکویی، مسعود ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي قرآن و سخنوران… رزاق‍ی‌ اب‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اطلس رنگی آناتومی پرندگان م‍ک‌‌ل‍لان‍د، ج‍ان‌ ‏‫۱۳۹۵.‭‬
کتاب فارسي موسیقی در آزمون تئوری موسیقی مرادیان، حمید ۱۳۹۵.
کتاب فارسي علل و عوامل انحطاط و عقب ماندگی در جهان اسلام (در آینه نوگرایی و اصلاح‌گری) فرخان، امین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گفتار نو از سخنوران معاصر سازمان تبلیغات اسلامی‏‫. پژوهشکده باقرالعلوم (ع) ‏‫۱۳۹۵.‮‬‮‬
کتاب فارسي تذکره سخنوران چشم دیده ت‍رک‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ت‍رک‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي موسیقی آزمون ۲: مبانی نظری موسیقی ایران مرادیان، حمید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آیین سرگردانی ملاکی، زهره ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي اخلاق در سازمان و مدیریت امامی، مصطفی ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموعه مقالات همایش انسان‌شناسی فرهنگی همایش انسان شناسی فرهنگی ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي من و مادربزرگ سلیمانی، معصومه ‏‫۱۳۹۵. ‬
کتاب فارسي یک نفس تا خدا طیبی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آموزش مجازی اطهری‌بیرق، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شبها خانه ما اینجوریه بورنازل، دایانه دو ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رازهای مدیریتی اقتصاد خانواده ‏‫مهدوی‌پور‬، ‏‫مهدی‬ ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مگه میشه؟ گلچهرگان، هانیه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي چهارشنبه سوری عقلمند، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تاثیر افسردگی و اضطراب و استرس بر یادگیری ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اقتصاد خوشبختی امام‌شوشتری، سیده‌پونه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کتابخانه شکوفه‌ها قاسم‌پور، ظریفه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬‬‬
کتاب فارسي سبک‌های لیکرت در موفقیت سازمان‌ها جزینی‌زاده، سمیه ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معمای هستی دهقانی، مدینه ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي نامه‌ی یک زن ایرانی برای آقای استیون هافکینگ شفیعی‌ دهاقانی، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي با هم نقاشی کنیم موسوی، هدی‌‌سادات ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي علم پرسپکتیو برای معماران و طراحان کاظم‌پور، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی ترسیم پرسپکتیو کریمیان‌بروجنی، آتوسا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي دانشگاه‌های مجازی در خدمت توسعه آموزش عالی سلطانی دزکی، زیبا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اخلاق و غیراخلاق قریشی، سيدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي صلح پایدار جهانی در خرد فلسفی کانت آل امین، محمدجلیل ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي برنامه‌ریزی استراتژیک فرهنگی بهمنی‌چوب‌بستی، اکبر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خانه‌های تطبیق‌پذیر فریدمن، آوی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ریسک و کاربرد آن در صنعت بیمه رشیدی، آیدین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اتوبوس مرا می‌خورد عباسی، محمد ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي معماری دیالکتیک شهر ساداتی، شمیم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي شناسایی ترکیبات آلی سلیمانی، موسی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ابزارهای چاه‌پیمایی و روش‌های مدل‌سازی آنها کشاورزی پورتفتی، سوفیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ازدواج به شرط چاقو برخورداری، فهمیه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش جامع برق ساختمان و سیستمهای اعلان حریق مرادی حاجی‌تقی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت منابع انسانی در بخش کشاورزی با رویکرد آِموزش محور ضیائی‌مهر، مجتبی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي تب ترانه امیریان، سمیرا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت ورزشی شاهسوند، حسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي کلیات درمان وابستگی به مواد با تاکید بر خانواده‌درمانی… اردوبادی، شاهین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش عرف در مسئولیت مدنی نوری، علی ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مباحث نوین در مدیریت مشارکتی پرویزی، مجید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی عموزاده، هوشنگ ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تغذیه قبل و در طول ورزش فروحی، محمدرضا ‫۱۳۹۵
کتاب فارسي رویکردی به بانکداری: بانکداری سنتی- الکترونیک- مجازی میرزایی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت معماری تجارت موسوی، سیدحسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماز چیست؟ حسنی، سوسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش آموزشی وسایل کمک آموزشی در یادگیری دودمان، پروانه ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‮‬
کتاب فارسي تغییر نرخ بهره بر بازدهی بیمه‌ عمر پیرویسی، سعید ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده نامور‌عباسعلیلو، رامین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تریاژ و رضایتمندی بیمار عباسی، فتانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اصول راهسازی و نگهداری راه‌ها مقید، ایمان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی بر راهبردهای مدیریتی حسین‌زاده، حامد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ‏‫مبارزه با جرائم اقتصادی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی‮‬ حبیبی، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قانون به زبان ساده موالی، همایون ‏‫‏‫۱۳۹۵ -‬‬
کتاب فارسي رویکردی نو بر ایجاد حس تعلق به مکان در شهرهای جدید ( با تاکید بر شهر جدید پرند) ابراهیمی، مهدیس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اصول و مبانی روش تحقیق معتمدی‌ راد، محمد ‏‫‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدرک زندگی مرادی، محمدرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي معجزه ترک سیگار قاضی مرادی، داریوش ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انگیزه و یادگیری همراه با فراشناخت هاشمی، وجیهه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي تامین منابع مالی در شرکت‌ها عباسی، لیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شرکت در قتل و شیوه مجازات آن در فقه و قانون یوسفی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تضمین حقوق اشخاص از منظر ثبت آنی افشارنیا، سمانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه واژگان زبان تخصصی : رشته‌های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آقازاده ابری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي طراحی استانداردهای آموزشی مدارس تیزهوشان مزروعی، زهرا ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مطالعه با دو نیمکره رسول‌پور، حسین‌محمد‌ ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سوپر استار غلامی، محمدحسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي بحران‌های مالی در صنعت بانکداری رشیدبیگی، نرگس ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه قوانین و مقررات کانادا محمدعلی یان‌لاریجانی، سیدمحمد ‏‫۱۳۹۵ – ‬
کتاب فارسي خاکهای آلی، پارامترهای مقاومتی و روشهای بهسازی آنها ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کار حضرت فیل غریبیان، سید محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فیزیولوژی ورزشی پیشرفته محیط چونگ، ‏‫استیون اس.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اندیشه سیاسی امام علی (ع) ولی‌زاده، حیدر ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تحلیل عملکردی معماری ایرانی فلکی‌تبریزی، مناف ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي در مسیر گوگل یعقوبی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تفسیر حقوقی قرآن میرزاخانی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي جادوی اعتماد به نفس کریم‌زاده، محمود ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي از سرم می‌پرد پرنده شدن پدرام‌پور، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بررسی متابولیت ثانویه و اسید چرب در خانواده گل‌ گاوزبان طراوتی، گلناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگارش و ارتباطات علمی در کشاورزی و منابع طبیعی نایر، پی. کی. راماچاندران ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي واجب‌تر از نانِ شب عابدی‌ ثمرین، مجید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت خدمات الکترونیک بانکی قاسمی، اکبر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي با دست خود آینده فرزندت را بساز ملکی، انسیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي صلای بهار بهشتی روی، بهارک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کروکی‌ِ خواسته برجی، ایمان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استرس شغلی بهرامی کوهشاهی ، سوسن ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‮‬
کتاب فارسي سخنرانی در ۵۰-: در جمع کمتر از پنجاه نفر بدرخشید و رهبری کنید رسول‌پور، انورمحمد ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي فرار از قلاب هکرها: راهنمایی کاملا عملی برای آشنایی با امنیت شبکه‌های کامپیوتری و جلوگیری از نفوذ افراد سودجو محمدی کردیانی، محسن ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي در فروش بیمه به صنایع ستاره شوید تجزیه‌چی، شهرام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جعبه‌ابزار مهندس نیازمندی‌ها غلامی، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اسرار ارتباط موثر: اسراری که با داشتن آنها بهتر می‌توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید حیدری قاسم‌آبادی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تمرینات پیلاتس بازیار حلیمه جانی، فاضل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهارت‌های کلامی در کسب‌ و کار قهرمانی، فرزانه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي پازل سخنرانی عبداله‌پور، خالق ‏‫۱۳۹۵
کتاب فارسي ردپای ماندگار فاضلی، احمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت رفتارهای نابهنجار در تماشاگران فوتبال موحد، محمدامین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معلمان به عنوان اعطاء‌کنندگان یادگیری به دانش‌آموزان اصل‌مرز، فریبرز ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي کاداستر از منظر توسعه ملی مهرآسا، جمشید ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مذاکره سبز: بیشتر از ۵۰ هزار مذاکره با خود دیگران در روز انجام میدهیم بهرام‌پور، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استافیلوکوکوس اورئوس و بلوط ایرانی حاجی‌زاده سی‌سخت، بهنام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش شهرکی ثانوی، فرح ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت استراتژیک سازمانهای ورزشی میرهادی‌زاده، نسترن ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي پراکنده‌رویی شهرها روشنی، نادر ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي چگونه خوب صحبت‌ کنیم؟ حمیدی، پردیس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درآمدی بر موزه​‌های​ مردم‌شناسی و مفاهیم فرهنگ عامه عطایی، رقیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رنگین کمان مغز حمیدی، سارا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساختار تفکر سخنران معین، احمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جاذبه‌های گردشگری اراک؛ شهر مفاخر ایران جوادی، سیدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ارزیابی اثربخشی سیستم آموزش قاسمی‌ قاسم‌وند، محمودرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برند و بازاریابی رابطه‌مند سماوات اکباتان، نگار ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت استعداد و رضایت شغلی در سازمان فتاحی، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نسل برتر اعتمادیان، عبدالرضا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي راه‌کارهای نرم‌افزار هوشمند حسنی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آژیر مشایخ، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جرایم علیه امنیت: دادرسی افتراقی ناظر بر جرائم علیه امنیت در حقوق ایران سلمانی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پادگان بهبودی: راهنمای عملی برای عادت به توسعه‌ی فردی علوی‌ طباطبایی، سیدمحمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مشتری امروز‮‬ غزنوی، ابوالحسن ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ‏‫کسب ثروت به روش لاک‌پشت‌ نینجا‮‬ ابوالحسنی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نقاط مرجع استرات‍ژیک در طراحی استراتژی بازاریابی منصوری، حامد ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي بررسی شخصیت اساطیری زنان با تکیه بر داستانهای عامیانه مهرکی، شهین‌دخت ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بچه آنقدر بازی نکن، بازی بساز اثنی‌عشری، سمیرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫همیشه در ماه عسل باشیم!‮‬ سالمی، امیرحسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تاریخ سیاسی اجتماعی یهود یاراحمدی، میلاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي لطفا منتظر بمانید رحیمی، مجید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدرسه‌ی ازدواج پایدار، همسران وفادار حیاتی، نسرین ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي قوانین کیفیت در بسته‌بندی نیک‌نام لاله، ابراهیم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و رفتار سازمانی در سازمانهای بهداشتی رضوی وانانی، سیدمهدی ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي تو منحصر به فردی: راهنمای ساده و کاربردی برای افزایش اعتماد به نفس تا رسیدن به موفقیت و آرامش خیاط‌فراهانی، پروانه ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي اژدهای فرزندت را رام کن!: راههای عملی برای تربیت اخلاقی کودکان… جعفرزاده، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راهنمایی درباره خورشید برای کودکان مصروع و اعضای خانواده ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دوستان به جای ما (داستان) رهبری، فاطمه ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي کاداستر از منظر توسعه اقتصادی نجفی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نظام ثبت املاک فراهانی، عاطفه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي ساختار کلی و بررسی نرم‌افزارهای شبیه‌ساز شبکه حسگر تهمتن، صادق ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فانوس گردشگری مرزبان، لیلی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برنده برنده فاضل همدانی، نغمه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي رموز موفقیت در کسب و کار زارعی‌پور، عماد ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي قواعد سینمایی ضبط درام ( با تاکید بر آثار رابرت ویلسون) پویامهر، مانا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سیری در طراحی شهری حاجی حسینلو، سینا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سطح عملکرد در ساختمانهای فولادی خداویردیلو، امیر ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي نام‌های تجاری، تنبل، زرنگ، خنثی: دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند مهدی نژاد، احسان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کپسول گفتگو گنجی، کامران ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت حاصلخیزی خاک در مزارع برنج آرام، هاشم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي التیام زخم سفید صبامهر، ارسلان ‏‫۱۳۹۵
کتاب فارسي پیروزمندانه سخنرانی کن علی‌عبدالهی، حامد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مادها انصاری، احمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر یادگیری و فراموشی سازمانی شایان، محمود ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی توسعه روستایی ایروانی‌محمد آبادی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جاذبه‌های گردشگری شهری و نقش آن بر توسعه پایدار محمودنژاد، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي افسانه‌های خزان خنیفر، جواد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خلاق باش، گرافیست! قاسمی، سعیده ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي من مهره مار دارم: ارائه راهکارهای کاربردی و تاثیرگذار مخصوص گذار… دهقانی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ده ثانیه: مهارت، مدیریت ثانیه‌های مهم و تاثیرگذار یک مذاکره عسگری‌مقدم، هنگامه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت فوریت‌های پرتوی و هسته‌ای : (با رویکرد مدیریت پیامدهای زیست‌محیطی و سلامتی) خیری ملومه، میثم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گنج درون اخباریه، مهدیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهتاب غزل کیخا، ژیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معجزه اعتماد به نفس سیف، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بیست و یک: برنامه عملی ۲۱ روزه تا دستیابی به زندگی شادتر صادق صالحی، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پرخاشگری رابطه‌ای در کودکان و نقش رشد زبان در کاهش آن… جباری، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دریچه رضایی، حسنیه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای آنتونیو، ویکتور ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بوی جان بهشتی روی، بهارک ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي بمبلوساخ (مجموعه شعر) قلندرزاده، مصطفی ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي برگ برنده صفری‌زاده، ابراهیم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي چرخ مربع حمزه ییان، مسعود ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي سرداران رستم (لاله‌های واژگون) حیدری راد، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫نغمه‌های سبز: شعر، نثر مسجع و دل‌نوشته‬ خسروی، فرزانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی بر اقتصاد ایران در دوره عباسیان رستمی، عبداله ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫تاثیر هوش معنوی در موفقیت کسب و کار (با تاکید بر صنعت بیمه)‬ بابایی، براتعلی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راهنمای سریع سرمایه‌گذاری در بازار بین‌المللی ارز بشیری، یزدان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کلاسی با طعم شکلات ارجمند، سحر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مقدمه‌ای بر ژنتیک جنایی گ‍ودوی‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي بیوشیمی هورمون،ادرار و خون سبزواری‌زاده، مصطفی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي عقاب اگر شنا کند، می‌میرد محمدی، محدثه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي معجزه خوشبختی قاسم پور، ظریفه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اولین گام خلاقیت: تصویر ذهن کاربردی‌ترین روش موفقیت در زندگی و کار معزز، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو کنوانسیون ایکسید عبدالعلی‌زاده، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پیدایش و سقوط دولت موقت شیرعلی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫دکمه غزل خدابنده، فرشته ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي شمع شب دباغچی، رضا ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي میم مثل مذاکره شیرعلی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ساحلان امید زرسازان خراسانی، عاطفه ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي نقش عوامل اجتماعی در بازاریابی رابطه‌مند حاجی‌علی‌اکبری، فیروزه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انقراض کار گروهی موسوی، سیدناجح ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بی‌زحمت لاغر شوید جدی، ویدا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کیفیت ویژگی‌های خدمات با رویکرد کانو و ارتباط آن با رضایت و وفاداری مشتریان قیصری، نسیم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اراده و آگاهی و نقش آن در جرایم عمدی جاویدان، لاله ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي جبر و اختیار عباس شیرازی، محمود ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي علف خرس ملایی، عبدالحمید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سیستم‌های تولید و کنترل بر مبنای عامل پائولوتچی، ماسیمو ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي از قطار خجولی پیاده شو فرخی، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هزار فاصله التماس: حاوی متن‌های ادبی نویسنده صادق‌نژادیان، معصومه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسرت‌های سنگین ن‍ادری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا ۱۳۹۵.
کتاب فارسي ارزیابی استراتژی کسب‌ و کارهای کوچک: ارائه الگو با رویکرد کارت امتیازی متوازن پاشا فومشی، داود
کتاب فارسي نوجوان دیروز والدین امروز حیدری، آزاده ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫هشت عامل تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی طباطبایی، سیدمسعود ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي آب شیرین‌کن خورشیدی و ساخت آن به روش رطوبت‌زنی سبوحی، فرانک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نورون‌های آینه‌ای مقدم، مهرناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نویسندگان کوچک بهارستان : مجموعه داستانهای نوشته‌شده توسط کودکان …. انجمن کتابخانه‌های عمومی بهارستان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گل خجالتی اسلامی فرد، پارسا ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي اقامت در سرزمین اکنون: ارایه راه‌کارهایی برای بی‌اثر کردن بازدارنده‌ها… زنوزی، فریبا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي نقاب سیاه کشیش ه‍اث‍ورن‌، ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نخل طلایی: رازهایی برای فروش بهتر خالقی، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت سیستم‌های کشاورزی واحدی، عادل ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و غرب ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي اگروتروریسم نیکنام، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مدیریت جامع ترویج و توسعه فعالیت‌های کشاورزی ضیائی‌مهر، مجتبی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نکاح صغیر و مجنون در فقه امامیه و حقوق موضوعه ضیایی‌مهر، نجمه ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي تربیت، نگهداری و بیماریهای گنجشک‌سانان طلازاده، فروغ ‏‫‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي کلیات بهداشت محیط در حوادث و سوانح (ویژه کلیه گروه‌های امداد و نجات) ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي الفبای تبلیغات موسوی متین، سیدشهاب‌الدین ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت جهادی با رویکرد سلامت به بهبود منابع انسانی عیوضی‏‫، میثم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تحقیق در عملیات کشاورزی( پژوهش عملیاتی در کشاورزی) واحدی، عادل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدلسازی منطقه‌ای فرسایش و رسوب در استان خراسان رضوی فرج زاده، سولماز ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي پژواک آریایی دیناروند، جلال ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آموزش انبار و انبارگردانی در حسابداری ورمزیار، ویانا ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي بهشت‌ فروش کجاست؟ رمضانی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫آلودگی هوا در ایستگاه‌های کاهش فشار گاز‬ امیدی، امیرحسین ‏‫۱۳۹۵.‭‬‮‬
کتاب فارسي مجموعه یادداشتها و مقالات انتشار یافته در پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران (یکساله پاییز ۹۴ الی پاییز ۹۵) وب سایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي احوال برزخیان در آیات، روایات و بیانات علمای شیعه خ‍اک‍پ‍ور، رح‍ی‍م‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شناخت مواد مخدر و عوارض اعتیاد بهادری، جعفر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت استراتژیک(پیشرفته) بهمنی، پریسا ‏‫۱۳۹۵.‭‬
کتاب فارسي طراحی ساختمانهای مسکونی اقلیم غرب کشور بابایی مهر، بهرام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ماهیت و آثار رجوع در طلاق میرشاهزاده، سیدمحمدشهاب‌ ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ فکری، محمدحسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مدیریت اخلاقی و ارزش‌های سازمانی نوری، داود ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساز شب و سوز دل طاهری، آرزو ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق ثبت اختراع مسچی، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي طلوع نور : ( مجموعه‌ی تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی) جعفری، جعفرقلی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ثروت پنهان( مدیریت ایده‌ها) آرحیمی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چترم، از تو پرم ( مجموعه عکس‌نوشته) واثقی‌نیا، نفیسه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کلان داده: ضرورت‌ها، مقتضیات، راهبردها ‏‫روحانی‬، ‏‫شاهین‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نانو تکنولوژی کامپوزیت‌ها و کامپوزیت‌های سبز و بررسی خواص گرمایی آنها پاشایی، شهریار ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي راهی که پیموده‌ایم دانشگاه جامع امام حسین(ع). دانشکده و پژوهشکده مهندسی برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بر مبنای ارزش افزوده فرخی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي از پیله تا پروانگی میلان، هانیه ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی( قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) بر اساس آخرین اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳۱/۰۴/۱۳۹۴ سهرابی، کوروش ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهارت‌های فن‌بیان کودک و نوجوان سعادتی راد، نرجس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي طراحی سایت به زبان خودمانی سلمانی، ابوالفضل ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي هشت و نیم مشتری برای محصولات شما مرادی، مجید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫هوس تلخ‮‬ زینلی، مریم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي پیشگیری وضعی از جرایم رایانه‌ای در فضای سایبری عیدی، مرتضی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرزندان عالی آینده عالی ارجمندی، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي داستان‌های ۴۷رونین مقدم، الناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خلق، خلق، خلاقیت: راهکارهای عملی شکوفایی خلاق برای ایجاد زندگی خلاق ضیاءعابدینی، محمدامین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سنگ‌های رسوبی در صحرا ت‍اک‍ر، ‏‫موریس ای.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بچه‌های آنلاین بهرمندی طلوع، الهام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهمترین آدم دنیا صالحی، سیداحسان ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي اصول حسابرسی( با تکیه بر نقش نهادهای نظارتی در ایران ) محمودی، هادی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫۱۷ تمرین موفقیت و ثروت‬ احمدنژاد سقزچی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معجون یادگیری زارعی، لیلا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اشتغال عالی با قدرت انگیزش درونی احمدنژاد سقزچی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي کارآفرین خلاق اسکندری، یاسر ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي معلم توانمند قنبری گله، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بررسی شخصیت‌های مثبت و منفی زنان بر اساس قصه‌های عامیانه مهرکی، شهین‌دخت ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اتصالات زانویی هوشمندی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تحلیل دینامیکی غیر خطی مسائل مهندسی به کمک نرم افزار LS-DYNA اسماعیلی مرزدشتی، سبحان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سازمانهای بین المللی اگزیم بانک: مدل بهینه حمایت از صادرات ایران صادقیان، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سفر به سیاره کارآفرینی زارعی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ۱۰۱ اصطلاح انگلیسی آمریکایی ک‍ال‍ی‍س‌، ه‍ری‌ ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ۱۰۱ معمای انگلیسی آمریکایی ک‍ال‍ی‍س‌، ه‍ری‌ ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي گل بانو رضایی، معصومه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گذرگاه رسولیان رهقی، اسماعیل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رضایت از زندگی در گرو شادکامی ذهنی عطایی کچوئی، عصمت‌سادات ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی و پردازش تصویر در خشک کردن مواد غذایی بیات‌ترک، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فقط مرگ قابل مذاکره نیست بهرام‌پور، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت زمان در سازمانها‮‬ قنبری گله، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سندرم ادم مغز استخوان صالحی، محمد صادق ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تکنولوژی پنیچ مافی، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي عقاب اهمالکار: از تنبلی تا تحول پورساکی، احسان ‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیر خوب؛‏‫ ارتباط بین مدیر و کارمند و ارباب رجوع رمضانیان، احسان ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي سخنرانی مدیران ایرانی به شیوه استیو جابز پاک‌نژاد، فرشید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دو کلام حرف حساب سلیمی، لیلی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي تیپ‌شناسی کاربردی هورداد، آرسام ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي جاذبه‌های ژیوتوریسم حسینی، محبوبه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقایقی در مورد راه ‌اندازی یک کسب ‌و کار بارینگر، ‏‫بروس آر.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری و مدیریت انبار مام‌صالحی، پرویز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سرزمین آرمانی داور، محمدمهدی ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي سخنران شدن سخت نیست انصاری، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بالندگی سازمانی ملازهی، مصطفی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راز مشته بسته قندی، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي گلیکو-نانوفناوری ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي وحشی‌تر از باد صفی‌خانی، رعنا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي تملیک در بیع کلی فی‌الذمه عظیمی تهرانی، وحید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی خبازی، عزت ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شکوفه‌های برفی کرخی، نرگس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هایپراستار در ایران آقارضایی، کاوس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نظام داوری سازمان جهانی مالکیت فکری صفری، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حرکات اصلاحی ‏‫حیدرنژاد‬، ‏‫مهران‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي به سوی موفقیت با “عمل” به کلام بزرگان خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شاعرانه‌های احساس خسروی مشیزی، الهه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي لنگری در اقیانوس هستی پ‍ور‌رض‍ا، داری‍وش‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راه هموار سلطانی چوکلایی، ناصر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فاکتورهای آمادگی جسمانی شاهرخیان، شیوا ‏‫۱۳۹۵
کتاب فارسي حقوق خصوصی شهروندی اتباع بیگانه جباری، میترا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي خلاقیت و روش تدریس بهرامی ، راضیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي عشق فصلی که هرگز تمام نخواهد شد توکلی محمدی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي دردمند دلیر ، امیرکبیر معتمدی‌ راد، محمد ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي حمل‌ و ‌نقل پایدار: مشکلات و راه‌حل‌ها بلک، ویلیام ریچارد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رشد کودک و نوجوان: آشنایی با مراحل رشد شناختی، جنسی… مومنی، خدامراد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درآمدی بر مبانی جبر مجرد مزروعی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انتخاب عاقلانه + رفتار مدبرانه = زندگی عاشقانه خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کارمندان موفق و سازمان‌های موفق بلالی، امین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي طراحی توسعه پایدار در صنعت ساختمان شبیری، سیدعلی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي یک فنجان چای با طعم موفقیت ‏‫دردانه‬، ‏‫فاطمه‬ ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي سلامت اجتماعی درآمدی بر مبانی نظری، مفاهیم، ابعاد و شاخصها محققی‌کمال، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعارضات زناشویی قزلباش، مریم، ۱۳۵۶ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نانوفناوری پزشکی و نانوپزشکی تیبالس، ‏‫هری اف.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی به کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد جوامع امانلو، محمدحسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ارتباطات استراتژیک در مدیریت بحران ری، ‏‫سالی ج.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماد و عناصر شیعی در نقّاشی قهوه‌خانه‌ای حسین‌آبادی، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ایران و عربستان در ژئوپلتیک خاورمیانه لطفی، حیدر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهبود مدیریت و قدرت رقابت عیوضی‏‫، میثم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بحران در صنعت گردشگری: حل بحران؟ پفور، کریستف ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت استراتژیک انگزی، پوریا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي زندگی پیاده در فضای شهری حبیبیان سزاوار، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش معلم و شاگرد در آموزش فلسفه به کودکان اصل‌مرز، فریبرز ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي آموزش خلاقیت در کلاس درس اصل‌مرز، فریبرز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی (سیستم‌های پویا) ن‍اظم‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اروپا ۲۰۳۰ خانعلی‌زاده، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تجارت الکترونیک و فروش محصولات بیمه‌ای عیوضی‏‫، میثم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و نوآوری سازمانی حسینی برناجی، کیهان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شنبه شاد حاجی ولیئی، فاطمه ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي داستان‌نویسی برای همه: آموزش به زبان ساده به همراه تمرينات كاربردی طاهری، مصطفی ‏‫‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي کاربرد سیستمهای اطلاعات هوشمند در مدیریت بانکداری آروند، حمید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي احادیث نبوی نهج‌البلاغه در منابع اهل سنت فهیمی‌تبار، حمیدرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ولایت‌نامه طاهر آتشی‌شیرازی آت‍ش‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، طاه‍ر ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي زندگی در پیله (مجموعه شعر) ده ده جانی، رسول ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زبان بیمار حق جو، پروانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي لذت سریع ثروت بشیری، شهاب ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي استراتژی اقیانوس آبی طاهری مینا، فوزیه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تاثیر تشویق در افزایش یادگیری حدادان، عادل ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش مدار فرمان و plc بیگدلی، محمود ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شیرین‌سازی گاز طبیعی ترش با استفاده از میکروبها دهقانی، بابک ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي اصول کاربردی آمادگی جسمانی از تمرین تا مسابقه عبداللهی، صادق ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ثروت نهفته در بورس ایران سلطانی، مهرناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫تاریخچه مدیریت تلفیقی آفات در ایران ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي تریکوگراما عامل کنترل بیولوژیک ناتسن، آلن ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مدیریت جامع آفات کرم‌ها و حشرات سیب بارت، ‏‫بروس ا.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی به مدیریت لجستیک سبز قهرمانی نهر، جاوید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آموزش جامع و اصولی نقاشی به کودکان و نوجوانان: بین ۵ الی ۱۲ سال داوری، نسرین‌السادات ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کمک‌های اولیه روان‌شناختی یک راهنما برای حمایت افراد صدمه‌دیده از بلایا انجمن روانشناسی استرالیا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي داراب‌نامه مولانا بیغمی از نگاهی دیگر کریمی، زهرا ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ‏‫از انحلال تا تجمع یونی کیشانی فراهانی، روشنک ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫آسیب‌شناسی اجتماعی‮‬ نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مروری بر رفتار موج‌شکن‌های شناور شاگردی، احمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی مثبت‌نگر در مدرسه ‏‫۱۳۹۵.‭‬
کتاب فارسي نگرشی جامعه‌شناختی به توسعه و بایسته‌های هویتی آن رشیدی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی آموزش فنی‌ و حرفه‌ای سلطانی‌ دزکی، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي غایه‌المخلوق شادبابایی، سجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راز اعداد در تمدنهای آسیایی دادور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي بحران مالی مرادی، صادق ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي توسعه شهری پایدار ‏‫۱۳۹۵‮‬.
کتاب فارسي آسمان که همیشه آبی نیست؛ اصلا چه اشکال دارد کردانی، مریم ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي انسان نئاندرتال شانیدار و مقایسه با نوع هموراکتوس و هموساپینس بارانی‌نیا، سارا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تاثیر نانو ذرات بر ژنوم باکتری‌های بیماری‌زا میرحسامی، رامین ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي عزت نفس مدیران ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي راهنمای محافظت از ساختمان‌های میراث فرهنگی بهاوان، نیرمان ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي محافظت از میراث فرهنگی در هنگام جنگ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تخلیه اضطراری در آتش‌سوزی و مبانی محاسبه زمان تخلیه امیدی‌خواه خرشتمی، عاطفه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي یواشکی بخوانید و محرمانه به کار بگیرید! قاسمی، حامد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سخنرانی به زبان ساده دهقانی، بهمن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تاثیر الیاف بر خواص بتن طورچی‌رودسری، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهره‌وری در پرتو نماز حیدری، صابر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي الفبای سخنرانی صادقلو، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫راهنمای موفقیت در مهارت‌های تفکر انتقادی( در ۲۰ دقیقه در روز) استارکی، ‏‫لورن بی.‬ ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي سوگند و شهادت دروغ در حقوق جزای ایران و فقه امامیه‎ رشیدی‌نیا، شیرین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش معنوی و هوش هیجانی غلامرضایی، هادی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روسازی‌های مرکب زارعی، شاهرخ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اثربخشی عوامل موثر بر کارآمدی روابط بنگاه- مشتری در عرصه تجارت الکترونیک م‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی استراتژیک م‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روش تحقیق در علوم انسانی م‍ح‍م‍درض‍ا باغنی، م‍ح‍م‍د ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کم‌تجربه‌ها نوربالا برانید ناجی، علی ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫‬فناوری نانو و صنایع غذایی صفرپور، بهناز ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش محیط زیست در برنامه درسی مدرسه کریمی، بهنام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اتیسم محمدزاده، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هوش فرهنگی محمدزاده، مریم ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫از کرانه تا پسکرانه (سیراف، عسلویه، مهر)‮‬ غلامی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي فرهنگ‌سازی ترافیک در کلان شهرها ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پیش‌بینی دما برمبنای الگوریتم‌های فراابتکاری خسروی‌نیا، شکوه ‏‫۱۳۹۵ .‬‬‬
کتاب فارسي مؤلفه‌های هوش هیجانی در محتوای کتب آموزشی اسماعيليان بهنميری، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مدیریت امروزی فروش مهرگان‌نیا، محمدعلی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي نطق زیبا رنجبر، شهرام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش نظام بانکی در پیشگیری از پولشویی یوسفی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدارس هوشمند یا عادی؟ محمدزاده، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرزندخواندگی در ایران و هند عباسی، فهیمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﻣوﺛﺮ ﻏﻮل ارﺗﺒﺎط ﻣوﺛﺮ ﺷﻮﯾﺪ فتاحی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي داده‌های دیدنی روشنگر، امید ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اثر افزایش اندازه دولت بر روی رشد اقتصادی در ایران آقانیا، پریسا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي تلفن همراه شما، چاه نفت شماست عباسی، فرزاد ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي بررسی نانو‌ذرات در سیلاب‌زنی مخازن خسروی‌نیا، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ژئوپلتیک اقوام سروستانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روش تحقیق عباسی، فرشته ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي متابولیسم کافی، کارول جین
کتاب فارسي توسعه گردشگری؛ الزامات و راهکارها حاتمیان، امین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد QFD و نظریه فازی در طراحی محصول عبد‌اللهیان، فلورا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مسئولیت ناشی از تنبیه بدنی کودکان پویان، محمود ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي هم سیاحت هم تجارت، بازاریابی و تجارت با مالدیو بهشت روی زمین فرشیان، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي محب و محبوب ک‍ات‍ب‍ی‌ ت‍رش‍ی‍زی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی محمدی راد، منصور ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شاهنامه از دریچه سینما نژادنیلی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استرس اکسیداتیو در بیوشیمی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شگفتی شکرگزاری امونز، ‏‫رابرت ا.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي افزایش قد شکراللهی، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي هامون، نیاز صیادان کیخا، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جایگاه و منزلت انسان از دیدگاه اسلام و روانشناسی دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش سیستمهای اطلاعاتی در مدیریت بحران مولوی، مهران ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مهارت‌های ارتباطی والدین و تربیت فرزندان در خانواده نژادی، اعظم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تصویر بدن و هویت در جوامع معاصر از دیدگاه‌های روانشناسی، اجتماعی، فرهنگی و زیبایی شناختی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بررسی فقهی و حقوقی پولشویی هنرجو، شهاب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ابزارهای کاربردی مدیریت پروژه یگانه‌خاکسار، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي عزت نفس و عملکرد کتابداران معظمی، معصومه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مولفه‌های برنامه درسی کتاب کار و فناوری بابایی‌فیشانی، نسیم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اعجاز و معجزه رسول اکرم(ص) نجاتی، مرضیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در اضطراب (به همراه پروتکل جلسات درمانی) امیدی، عبدالله ‏‫‬‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي نگاه متمایز شاملو به شعر و زبان دهقان خلیلی، بیتا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نقش برنامه‌های آموزشی در یادگیری کودکان دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نظریه جایگاه عقل و آزادی در جسم طبسی، پرویز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آزمایشگاه هیدرولیک آذرخوش، حجت‌اله ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش دین بر تربیت روح و اخلاق دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قدرت اجتماعی برند قلندری، کمال ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سنگ‌های معدنی در عرصه صادرات مبین ناجی، محمدرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي علوم و فناوری نانو مرجعی برای مدرسین و علاقه‌مندان ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و رفاه اجتماعی قره‌باغی، حمید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اصول حسابداری ۱ صابر ماهانی، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بالندگی سازمان و رفتار شهروندی بهراد، مسیح ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي نقش مدیریت فرهنگی در پیشرفت و سلامت فرد و جامعه دودمان، پروانه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي یک عاشقانه محض… نگران خودمم پروانی، ناصر ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي بیوشیمی برای دانشجویان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مناطق آزاد تجاری آزادی، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود جلیلیان، فوزیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پیشرفت تحصیلی با ورزش شهبازی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انتخابات در اندیشه نظریه‌پردازان زمانی، رویا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معماری بناهای شهر بیشاپور در ادوار تاریخی و اسلامی محمدی، غلامرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي ژنتیک مندلی و گیاهی عباسی، علی ‏‫‬‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي امنیت شغلی و تاثیر آن بر سلامت فرد دودمان، پروانه ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي تمرکز‌زدایی اداری زارع، رضا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اختلالات اضطرابی راستی، لیلا ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي من حسین‌بن‌علی هستم ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، م‍ع‍روف‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی هنرمندان شیرازی، عفت ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بحران در کولاک راههای شریانی مقید، ایمان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد اینترنت اشیا در صنعت مصطفی‌پور، حسین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تحدید دریاهای سرزمینی دهقانی، حمیدرضا ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي طراحی فضاهای خلاق برای کودکان بخشی‌بالکانلو، عادل ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مساله‌یابی یا مساله‌سازی: مساله این است فتوت‌ کریمی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي وضعیت زنان شاغل در ایران زمانی، رویا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫شبکه‌های حسگر بیسیم یحیی‌پور، موسی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي دیوار برشی کامپوزیت شیرزاد چناری، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي برند مشتری محور در صنعت تولید تایر ایران عباسی‌ ابیانه، ریحانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي استانداردهای طراحی پارکینگ کاظم‌پور، علی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ردپای گلستان در بهار فیروزی، زیبا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي انگلستان در خاورمیانه سعیدی، رضا ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي ‏‫خاورمیانه عربی در تقابلات آمریکا و روسیه۲۰۱۰-۲۰۱۲‬ یوسفی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي درست سخنرانی کردن صمدی کهن، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي چین، همسایگان و قدرت‌های بزرگ (روابط اقتصادی- سیاسی) ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍د ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي خسارت در بیع بین‌المللی و حقوق ایران ذبیحی، سمانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خودآموز تربیت سگ هموندز، هیثر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي راهبردهای پژوهش در مدارس تیزهوشان فیروزی راد، آذر ‏‫۱۳۹۵‬‬
کتاب فارسي استراتژی‌های تجاری و کیفیت گزارشگری مالی اشرافی، هما ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي میراگر در سازه(مبانی، طراحی، کاربرد) مخلوقی، رضا ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي سازوکار توسعه پاک در ایران: امکان‌سنجی اقتصادی اجرای پروژه‌های CDM اصفهانی، محمدطاهر ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي فلسفه وجودی انسان در آثار فلسفی سهروردی بخشی، منصوره ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سر و قلب و پاها زند، شاهین ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي بیست گام تا درک کامل بازاریابی منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي از فروش چه می‌دانیم؟ منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي یو یو در بازی ثروت منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعهد سازمانی و عملکرد شغلی واحدی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شبکه‌های اجتماعی مجازی، خانواده و آسیب‌های نوپدید گنجی ارجنکی، بی‌نظیر ‏‫‬‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي نقش رفتارسازمانی مثبت‌گرا بر عملکرد شغلی طایفه‌سیفی، زهره ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي تابع(دامنه و برد) روستایی، نوشین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فقرزدایی و اشتغالزایی با هزینه‌های عمرانی یاری، مرتضی ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫سرمایه‌گذاری خارجی در بازار ایران (موانع و راه‌کارهای حقوقی) علی نقی، نعیم ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫توسعه پایدار شهرهای استخراجی- معدنی غلامی، محمد ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫آموزش کاربردی Pivot Table در اکسل… نجات‌خواه، پیام ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي منابع ﻧﻘﺪی داﺧﻠﯽ و روش‌های ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮکت‌ها فرامرزی، منیره ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي روابط عمومی و بازاریابی از طریق تلفن همراه منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي خانواده مثبت حامدی، فرحناز ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫جمال یوسف در آیینه‌ی خیال حافظ‮‬ عابدی، یعقوب ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي ‏‫حقوق کودک در کنوانسیون جهانی ۱۹۸۹ و قوانین ایران‮‬ شهبا، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫حسابداری مالیات بر ارزش افزوده‮‬ مام‌صالحی، پرویز ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي معماری سبز در ساختمان‌های مسکونی اسمعیلی‌دیزج، سحر ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي رهبری تحول‌گرا در خدمت رضایت شغلی و عملکرد تیمی عابدینی، سحر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫رضایت شغلی و تعهد سازمانی‮‬ پیرانی، جلیل ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي هوش مصنوعی در پزشکی سلطانی علاسوند، پریا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش دولت در کلام اندیشمندان اقتصاد اسلامی مسگریان، بهداد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بهره‌وری مراکز درمانی در گرو فرهنگ سازمانی درویش‌پناه، شهرام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی طهماسبی‌بلداجی، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مزدوران جنگی و جایگاه آنها در حقوق و کنوانسیون‌های بین‌المللی (آموزه‌هایی از جنگ ایران و عراق) اصلانی، حسام‌الدین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ایستایی دانش؛ چالشی جدید برای سازمانهای پیشرو زمانی، آرش ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي شبکه‌های اجتماعی و عملکرد سازمانها مرادی، فرانک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫ﻧﻘﺶ ﻣﺪیریت داﻧﺶ در ﺑﻬﺮه‌وری ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاری و اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ‮‬ مردمی، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آمار پایه در علوم رفتاری ک‍اپ‍لان‌، راب‍رت‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چمپای آرامش خورشیدیان، آیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي باکتری‌شناسی عملی سبزواری‌زاده، مصطفی ‏‫‬۱۳۹۵
کتاب فارسي تاملی در اندیشه‌های فلسفی، تربیتی،سیاسی و تاریخ نگاری ابن‌مسکویه رازی مهری، هژیر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آمین رعنا : (داستان) امیریان، سمیرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دانش سازمانی مثبت‌گرا ک‍م‍رون‌، ک‍ی‍م‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت سود در بورس اوراق بهادار طلیمی، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جایگاه کارآفرینی در برنامه درسی آموزش عالی کشتکاری، ژينوس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ناتوانی‌های یادگیری ( براساس DSM-5) محمدی، خدیجه ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي مطالبات رهبری از دستگاه قضا خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، سیدع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زوج‌درمانی هیجان‌مدار میرزالو، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درآمدی بر انسان‌شناسی عرفانی مولوی خواجه‌گیر، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫الگوریتمهای فراابتکاری در سیستم موجودی چند‌سطحی تخمه‌چی، نفیسه ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي کندو]: راهنمای مبتدیان سنسئی، هولت ‏‫‏‏‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي محصولات غذایی فراسودمند درودی، الناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد سیستم هوشمند کنترل فشار در آبرسانی ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي کارآفرینی با مدیریت استراتژیک مرادی، سهیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد توابع حسابداری و مالی در اکسل چهره‌گشا، مجتبی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي جنسیت و فضا زارعی، سپیده ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تن‌گفتار منوچهری، کیا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ورزش و فعالیت بدنی برای تندرستی فروحی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت ارتباط با مشتری دارایی، حسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آمار کاربردی تحت نرم‌افزار اکسل سینگپوروالا، داریوش ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معماری خانه فرهنگ و کتابخوانی( با رویکرد اجتماع پذیری و تشکیل فضای سوم) سلیمانی، الناز ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي با ساعت مچیت معجزه کن تبریزی، محمد ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي فرهنگ لغات و اصطلاحات ویس و رامین( اثر فخرالدین اسعد‌گرگانی) مسلمی‌زاده، محبوبه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي معرفی و کاربردهای معماری مدل رانده در مهندسی نرم‌افزار گنجی ارجنکی، بی‌نظیر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي رفتار فروش اخلاقی و وفاداری مشتریان حسینی، سیده‌فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت بهره‌وری با رویکرد منابع انسانی رشیدپور، محمدسجاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اولین سال در درمان شنیداری-کلامی محمدی، لیلی ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي جایگاه مالیات بر ارزش افزوده: در پرتو اصول دادرسی منصفانه موالی، همایون ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي محاسن‌الکلام درویشی، محمدربیع ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگرشی نو بر نقش دانشمندان ایرانی در شکوفایی تمدن اسلامی(بعد از اسلام تا پایان صفویه) ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نقش هوش رقابتی و اثربخشی بازاریابی در سازمان … گلاب، لیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعامل دانشگاه و صنعت: (چالش‌ها، فرصت‌ها و استراتژی‌ها) نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فراتحلیل (نظریه و کاربرد) نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي چهل حدیث گهربار از حضرت فاطمه‌زهرا(س) اکبری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درگه نیاز قنبری، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مشق بندگی: برگرفته از کتاب جهاد با نفس شیخ حرعاملی قنبری، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ضیافت نور: برگرفته از دعاهای ماه مبارک رمضان قنبری، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تعیین ساختار ترکیبات آلی با طیف‌بینی و طیف‌سنجی اعتدالی‌ حبیب‌آبادی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مرگ بستگان و تاثیر آن بر شخصیت کودکان لطفی‌پور، آسیه ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي دادرسی‌های اختصاصی کیفری زکوی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي توسعه حقوق محیط زیست شهری: رسالتی برای شهرداری‌ها گنجینه، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جرم‌شناسی و اعتیاد زکوی، مهدی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت نظام‌های خدمات کشاورزی ضیائی‌مهر، مجتبی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فقر و طرد در دنیای جهانی بهالا، ‏‫ا. اس.‬ ‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خرده‌فرهنگ جنکس، کریس ‏‫۱۳۹۵ .‬‬‬‬‬‬‬‬
کتاب فارسي ‏‫چابک‌سازی سازمانی ‮‬ احمدی، سیدمحمدمهدی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ‏‫پروا‮‬ (داستان)‮‬ امینی، پروین ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي تاثیر ورزشکاران معروف بر جذب اسپانسر قرائی، فاطمه ۱۳۹۵.
کتاب فارسي مهارتهای سرپرستی (نگرشی یکپارچه) ابطحی ، معصومه‌السادات ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي زبان و ادب پارسی احسانی اصطهباناتی، محمدامین ‏‫۱۳۹۵ .
کتاب فارسي خیال خیس گندم واثقی، نفیسه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خلیج‌ فارس و نقش حیاتی آن در جهان اصلانی، حسام‌الدین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد رایانه در حسابداری و مدیریت فتاحی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت رفتار سازمانی( با نگاهی به قرن حاضر)‮‬ ایرانپور، سارا ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي ژنومیک و پزشکی شخصی آنچه نیاز است همه بدانند اسنایدر، مایکل پل ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ارث زوجه و والدین متوفی از منظر ادیان کتابی بهنیافر، احمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت فراموشی سازمانی (با رویکردی بر آموزش عالی) هاشمی، سیدحمیدرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نظریه تا عمل مرکز یادگیری جبرانی و روش مشارکتی: تکنولوژی آموزشی سیاحی، صمداله ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خط مشی گذاری عمومی رضوی مهر، نرگس‌السادات ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تجهیزات ابزار دقیق: اصول کارکرد و کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنعت فتوحیان چناری، حسین ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي مرج‌البحرین حسینی‌کوه‌کمری، اسماعیل ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي امنیت‌نمایی اقتصاد ایران اسلامی‌ شعبجره، زهرا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي خاکستری عسگری بزچلوئی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تئوری زمینه‌ای در علوم انسانی معینی، محمدرئوف ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی رفتار سازمانی احمدی، محمد ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي مدیریت زنجیره تامین پایدار تخمه‌چی، نفیسه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آنتن‌های میکرواستریپ درحوزه فرکانسی UWB مجرد، سعید ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي حضرت عشق زارعی، مائده ‏‫۱۳۹۵ .‬‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و ارتقای عملکرد سازمانی موفق‌یامی، مسعود ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی آقایی، هادی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فرآیند جوشکاری به روش المان محدود نیک‌آبادی، سعید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جریان آشفته سیال در موتورهای احتراقی زارع‌نژاد اشکذری، عباس ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت دلسوزانه کلاس ریدنور، کتی ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي راهنمای عملی پایان‌نامه کیفی بیکلن، ساری ناپ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری بهای تمام شده۳ پناهی، مهدی ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حسابداری مالیاتی براساس قانون مالیاتهای مستقیم جدید محمدی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي تحولات سوریه و امنیت ملی جمهوری اسلامی بشارتی، محمدرضا ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي فلسفه حسابداری ماتز، رابرت کوهن ‏‫‬۱۳۹۵.
کتاب فارسي کیفیت حسابرسی رحیم پور، علی ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی فلسفی و فرهنگ نامگذاری یعقوبی، جعفر ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي آموزش تفکر آرومچی، دنیز ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي مسئولیت انتظامی سردفتران در حقوق ایران عباس‌زاده، سمیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماز و آثار آن حیدری، فاطمه ‏‫‫۱۳۹۵. ‬‎‏‬
کتاب فارسي تکنیک‌های فیزیولوژی آزمایشگاهی سلیمانی، لیلا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق معماری شامل تعاریف قوانین مصوبات هیات وزیران قربانی‌نیا، انسیه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کنوانسیونهای بین‌المللی گمرکی و نگاهی به تسهیل تجارت جعفری، بهزاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫آزمایشگاه فیزیک پایه (مقاطع کاردانی و کارشناسی)‬ مهاجری، مهدی ‏‫‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي اصول مدیریت سلیمانپور، مسلم ‏‫۱۳۹۵. ‬
کتاب فارسي مبانی کنترل تمرین، آماده‌سازی و تغذیه در ورزش فروحی، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي درآمدی بر آموزش شیمی بر بنیاد فلسفه شیمی بازقندی، پروین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نوروزنامه ابتیاع، سیما ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زندگی آبنباتی معلمی‌زاده، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نگاهی به تعهدات وکیل و موکل در نظام حقوقی ایران فیاضی، روح‌الله ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نکات نحویه و بلاغیه فی‌القرآن (سور مدنیه) حبيب‌زاده‌ گنجی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي الصرف فی‌القرآن (من سوره‌الانفال الی النمل) حبيب‌زاده‌ گنجی، رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کاربرد نظریه زمینه‌ای در تحقیقات اجتماعی معینی، محمدرئوف ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حقوق بیماران و مجروحان در حقوق بین‌الملل بشردوستانه زکیان خرم‌آبادی، فرزاد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی تیزهوش حبیب‌زاده‌گنجی، قدیر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دولت‌های عضو ان.پی.تی و عملکرد ایران : (تعهدات ، ماهیت ، آثار) امانی، هوشنگ ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي بنه (Pistacia atlantica): مروارید سبز جنگلهای یاسوج یوسفی، مسعود ‏‫‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي طراحی مجتمع مسکونی هجرتی لاهیجانی، آرش ‏‫۱۳۹۵.
کتاب فارسي اشعار مادربزرگ خ‍وش‌ص‍ف‍ت‌، زینب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي قوم‌نگاری نیازی، محسن ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي روش‌های اجرای آبیاری قطره‌ای صدرالدین، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس: آمار و کاربرد آن در مدیریت رشته مدیریت اجرایی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد پیام‌نور (جبرانی) س‍ع‍ی‍دی‌راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي داغ فقر نیازی، محسن ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي طراحی ایستگاه‌های راه‌آهن از منظر دفاع غیرعامل هاشمی فشارکی، سیدجواد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي حسابداری شرکت‌های تجاری غیرسهامی قهرمانی، بهزاد ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي رسالت یک زن جادوگر حیات‌الغیب، سیدرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت دانش و فضای رقابتی یوسفی، روح‌الله ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آداب صوفیانه ساعدی‌نیا، سیدمحمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری گ‍طم‍ی‍ری‌، اح‍م‍د ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس زبان تخصصی رشته‌های مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی، مدیریت MBA کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور آقازاده ابری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي اندیشه‌های فلسفی و عرفانی شاه‌نعمت‌الله ولی‌کرمانی میرحسینی، قوام‌رضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي پرواز با اباذر صادقی، مهری ‏‫۱۳۹۵ .‬
کتاب فارسي راهنمای عملی نرم‌افزارهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر SPSS زندی، فرزاد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي سلامت روان بر ساحل روانشناسی مثبت زینی‌وند، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي محاربه و افساد فی‌الارض در حقوق موضوعه ملک‌ آستانه، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي انتقال یون در کلروپلاست با نقش آن در تنظیم فتوسنتز هردیان، آندری ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تعادل بین کار و خانواده عابدی، محمد ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تمرین و بیومکانیک‌‌های پیشرفته دوهای سرعت محمدی میرزایی، روح الله ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي حقوق اداری و نظارت بر ادارات از منظر قانون ایران عزیزی، یزدان ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نقشه‌برداری نوین در معماری و شهرسازی منصوری، منصور ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه مقالات مدیریتی ارایه شده در کنفرانس‌های داخلی و خارجی رشیدی، آیدین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي بازشناسی مبانی نمادهای ماسونی در آیین یهود خواجه‌گیر، علیرضا ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي نقش ویژگیهای شخصیتی در اضطراب امتحان هاشمی، وجیهه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جایگاه واسطه‌ها در تحریم حاجی‌علی‌اکبری، فیروزه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نماز و انسان‌سازی جعفری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زندگی را در آغوش بگیر سلیمی، ساسان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي شاخص توسعه و کارآفرینی جهانی سال ۲۰۱۴ اک‍س‌، ‏‫زول‍ت‍ان‌ جی.‬ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۲)‬ بر اساس الگوی پیوستگی جیمز روزنا عسکری، امیرحسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سازمان‌های عدالت محور بهرامی علی‌آبادی، باقر ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي خواستگار مریخی معلمی‌زاده، مریم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي کشاورزی شهری (از برنامه‌ریزی تا معماری) سلیمانی، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي فیلم ببین، کتاب بنویس امیرحسینی، شهناز ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي قرارداد اختیار و قواعد عمومی قراردادها در حقوق موضوعه ایران جابری، حجت‌الله ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي برند سازمانی در صنعت بیمه بازیار، فرهاد ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي تزیینات معماری در دوره تیموریان گمشادزهی، عبدالکریم ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي صکوک مرابحه در بانکداری اسلامی صمدی تیراندازی، رقیه ‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب فارسي امضا الکترونیک از منظر ثبت آنی شایسته بیلندی، حامد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دل‌نوشته‌های مرشد ملکوتی‌خواه، محمد ‏‫۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي اعتقاد قدمی، یعقوب ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مقدمه‏‏‏‌ای بر نانوتکنولوژی و کاربردهای آن در مهندسی شیمی اسماعیلی، حسین ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مدیریت نوآوری در صنایع کوچک و متوسط نادری، علیرضا ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ‏‫مدیریت بانک‌های اطلاعاتی در ASP.NET Web Forms‬ حسینی، الهام ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي جریان‌شناسی شعر دهه هفتاد زهره‌وند، سعید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي دادرسی‌های اختصاصی کیفری: (ترتیب و نحوه رسیدگی دادسراها و دادگاههای انقلاب ، نظامی، ویژه روحانیت و اطفال) مطابق با آخرین تحولات تقنینی تا سال ۱۳۹۴ زکوی، مهدی ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي ‏‫‭۵۰۰ English grammar tests: intermediate I خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭۵۰۰ English grammar tests: intermediate II خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي مدرس، مجتهد تنهای مجلس معتمدی‌ راد، محمد ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي سایه عاشقی (داستان) پروانی، ناصر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي Detection of essential with nano-sorbents and micro extraction پیریایی، مرضیه ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭What is Art? Who is artist? ‏‫پیران‬، ‏‫حسن‬ ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Stratgic planing in public sector (theory and practine) قمیان، محمدمهدی ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Dictionary of contemporary Slang خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Dictionary of physical education and sports science خداشناس، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Improve your ESP; using audio visual materials تک‌روستا، محمدرضا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Educational technology گنجی مغانلو، رویا ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي ‏‫‭Public protest and human rights جلیلی پیران، شمس‌الدین ‏‫۱۳۹۵‬
کتاب فارسي AVANT GARDE میرپادیاب، سیدکسری ‏‫۱۳۹۵
کتاب فارسي سلفی‌گری در مصر و دوره جدید ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مبانی علم نانومواد گوئو، جن ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي ‏‫ساخت و صرف کلمات غیر سالم در عربی: ( مضاعف،‌ مهموز و معتل و قوانین ادغام، ابدال و اعلال)‮‬ رسول‌نیا، امیرحسین ‏‫‬۱۳۹۵.‮‬
کتاب فارسي مختصر حقوق کیفری عمومی (کلیات، پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در قبال آن) یزدیان جعفری، جعفر ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي نوای رمضان ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ریاضی پایه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ریاضی عمومی توتونچی، آرش، ۱۳۶۰ ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس: نظریه‌های سازمان و مدیریت (همراه با پاسخنامه) رشته‌های: مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور محمدی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس: برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک (همراه با پاسخنامه) رشته‌های مدیریت: اجرایی، بازرگانی… س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي توسعه اقتصادی روستاها: مطالعه موردی دهستان فیلستان زهره‌وندی، احسان ‏‫‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي گل‌های شادی خسروی، فرزانه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي ارزیابی و اصلاح شوری خاک کنفرانس بین المللی طبقه بندی و اصلاح خاک اراضی تخریب‌ یافته محیط‌های خشک ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (همراه با پاسخنامه ) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس مسایل جاری مدیریت (همراه با پاسخنامه ) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس سیستم‌های اطلاعات مدیریت آقازاده ابری، فاطمه ۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس روش تحقیق در مدیریت یوسفی ماکوبی، مسعود، ۱۳۶۶ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس مدیریت استراتژیک بازاریابی آقازاده ابری، فاطمه، ۱۳۵۷ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مهارتهای عمومی مدیریت (همراه با پاسخنامه) رشته مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس مدیریت تکنولوژی و نوآوری(همراه با پاسخنامه) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموعه آزمون‌های ترمی درس تحلیل آماری (همراه با پاسخنامه تشریحی) رشته مدیریت بازرگانی، کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور محمدی، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموع آزمون‌های ترمی درس تحقیق در عملیات پیشرفته (همراه با پاسخنامه تشریحی) س‍ع‍ی‍دی‌ راد، ع‍ل‍ی‌ ۱۳۹۵
کتاب فارسي آزمایشگاه شیمی معدنی ۲ درویش‌پور، مریم ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمون‌های ترمی درس حسابداری مدیریت رشته مدیریت اجرایی س‍ع‍ی‍دی‌راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي آشنایی با مدل‌های برآورد نرخ بازده مورد انتظار سهام… مرادزاده، مسلم ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس حسابداری مدیریت س‍ع‍ی‍دی‌راد، ع‍ل‍ی‌ ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مجموعه پاسخنامه آزمونهای ترمی درس اقتصاد مدیریت سعیدی‌راد، علی، ۱۳۵۵ ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب فارسي مﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺗﺮمی درس سازمان‌های پیچیده دیدگاه استراتژیک ۱۳۵۵ ۱۳۹۵.
کتاب فارسي مجموعه آزمونهای ترمی درس روش تحقیق پیشرفته (آموزش محور) روش تحقیق کاربردی(آموزش محور) آقازاده ابری، فاطمه ‏‫۱۳۹۵.‬
کتاب فارسي زمین‌شناسی ( برای دانشجویان عمران) سپهریان‌نسب، بابک، ۱۳۵۳ ‏‫۱۳۹۵.‭‬‬
کتاب فارسي چشم‌اندازی بر ریخته‌گری فومی امینی‌نجف‌آبادی، رضا ‏‫۱۳۹۴.‭‬
کتاب فارسي مبانی کارآفرینی در مهندسی صادقی، مریم ‏‫۱۳۹۶.‬
کتاب فارسي آمیخته‌های بازاریابی در صنعت نان الهی‌نیا، علی ‏‫۱۳۹۴