آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری – ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش – چاپ کتاب

  آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری   الف: مشخصات ظاهری کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه ورد (word) تایپ و حروف چینی شود. کار روی کاغذ A4 (7/29×۲۱) تایپ شود. جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب شود و […]