موسسه خیریه خادمین کتیج- مشاوره چاپ کتاب ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

    بنام خالق مهربانی بنی آدم اعضای یکدیگرند   که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به‌درد آورد روزگار   دگر عضوها را نماند قرار موسسه خیریه خادمین کتیج تاریخ تاسیس: ۸۶/۶/۶ شماره ثبت:۵ شناسه ملی: ۱۰۵۰۰۰۰۰۵۰۶ هموطن و نیکوکار گرامی با اهدای سلام موسسه خیریه خادمین کتیج در راستای خدمت به اقشار […]