شعر طنز نذری- مشاوره تبدیل پایان نامه به کتاب ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

محرم سال ۸۸ بود که با جمعی از دوستان بیرون بودیم نزدیک میدان ولیعصر که شدیم صف نذری از دور نمایان بود به اصرار یکی از دوستان ما هم وارد صف شدیم . زندگی دانشجویی همینه دیگه روزهایی که تعطیل رسمی بود به ما غذا نمی‌دادند ما هم از ناچاری چند دقیقه ای رو منتظر […]