شبهای سعدی | محمدرضا حدادی – مشاوره رایگان چاپ کتاب ۰۹۹۰۱۱۰۲۰۸

۰۴ تیر ۱۳۹۸ فکر کنم اگر بخواهی کسی رو دوست داشته باشی، اول باید از سنگر کتابهات بیای بیرون، تا بتونی طرفت رو «درست» ببینی… پیام دادم و گفتم بیا خوشم می‌دار، جواب دادی و گفتی که من خوشم بی‌تو… نسخه‌ی ایرانی «شبهای روشن» از نسخه‌ی ایتالیایی فیلم _ که پوستر آن در بسیاری از […]