فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی کتابداری و علم اطلاعات- چاپ کتاب هنری ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

در کیوتو ژاپن برگزار می شود؛ منبع : لیزنا فراخوان مقاله کنفرانس بین المللی کتابداری و علم اطلاعات کنفرانس بین المللی کتابداری و علم اطلاعات با محوریت موضوعی کتابخانه و علم اطلاعات در کیوتو ژاپن برگزار می شود.   به گزارش لیزنا، کنفرانس درباره «تمام جنبه های کتابخانه و علم اطلاعات» است. مخاطبان کنفرانس پژوهشگران و […]