فرآیند تشکیل پرونده برای اخذ پروانه نشر کتاب-چاپ کتاب روانشناسی ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

«بسمه تعالی»  منبع : سایت وزارت ارشاد   « فرآیند تشکیل پرونده برای اخذ پروانه نشر کتاب »   Ø               متقاضیان حقیقی و حقوقی برای تشکیل پرونده باید به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان­های کشور مراجعه نمایند. Ø               پس از تکمیل پرونده توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه پرونده متقاضی […]