باسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی اهداف و سیاست­ها و ضوابط نشر کتاب مصوب جلسات ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹ مورخ ۶ و ۱۳ و ۲۰/۲/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی (دستگاه اجراکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) فصل اول ماده ۱- هدف اعتلای فرهنگ، ارتقای سطح دانش و تعمیق مبانی و ارزش­های انقلاب با […]