راه اندازی سامانه جامع اینترنتی صدور مجوز چاپ و نشر کتاب- چاپ کتاب دینی ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

راه اندازی سامانه جامع اینترنتی صدور مجوز چاپ و نشر کتاب صدور مجوز چاپ و نشر کتاب یکی از خدماتی است که توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به متقاضیان نشر کتاب ارائه می شود. با توجه به حجم بالای متقاضیان برای دریافت مجوز نشر کتاب، راه اندازی یک سامانه جامع تحت […]