مراحل دریافت مجوز چاپ کتاب- ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸ اسفندیاری- مشاوره رایگان چاپ کتاب

متقاضیان  (مولفین ، مترجمین ) به دو روش می توانند در خصوص دریافت مجوز چاپ کتاب اقدام نمایند:                                       مراحل دریافت مجوز چاپ کتاب الف : مراجعه به دفاتر انتشاراتی متقاضیان (مولفین ، مترجمین ) با مراجعه به دفاتر انتشاراتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص دریافت مجوز چاپ کتاب با انتشاراتی […]