مدارک لازم برای گرفتن مجوز قبل از جاپ کتاب- چاپ کتاب از پایان نامه ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

پرینت نسخه نهایی آماده چاپ کتاب (صحافی شده) به انضمام صفحه عنوان و شناسنامه و فیپا، مطابق با فایل pdf ارائه شده. لوح فشرده (CD) با فرمت PDFکتاب با حجم کمتر از ۱۵ مگابایت شامل تمامی صفحات کتاب + شناسنامه و برگه فیپا در یک فایل ارائه شود تذکر: درصورت به کاربردن هرگونه لقب(دکتر ،مهندس […]