اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب- چاپ گتاب با هزینه زیر یک میلیون تومان ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

باسمه تعالی اطلاعات مربوط به شناسنامه کتاب شناسنامه کتاب یا صفحه حقوق به صفحه­ ی پشت صفحه عنوان اطلاق می­شود که حاوی اطلاعات ذیل می­باشد: بخش اول: اطلاعات مربوط به فیپا (فهرستویسی پیش از انتشار) که توسط کتابخانه ملی تدوین می­گردد واطلاعات آن شامل موارد ذیل می­باشد: ناحیه توصیفی: سرشناسه کتاب‌(پدید آورنده: نام شخص، نام […]