بیشتر بخوانید

راهنمایی چاپ کتاب – ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸ مشاوره رایگان چاپ کتاب

برای چاپ کتابتان با ما تماس بگیرید ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸ وش چاپ کتاب و ترجمه می تواند در جهتی هم راستا قرار گیرد. اغلب به منظور چاپ کتاب به بهره گیری از ترجمه مقاله و ترجمه کتب اقدام می نمایند که در نتیجه عمل با به روزترین محتوای علمی و آموزشی روبه رو خواهند شد که در […]

بیشتر بخوانید

انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر

  انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر   انتقال اثر از یک ناشر به ناشر دیگر   ۱٫       نامة رضایت ناشر اول مبنی بر انتقال آن به ناشر جدید ( در سربرگ)؛   ۲٫       اصل مجوز دائم کتاب؛   ۳٫       فهرست­ نویسی به نام ناشر جدید؛   ۴٫       فرم قبل از چاپ تکمیل […]