اختتامیه جشنواره کتاب سال دانشجویی ۲۵ آبان برگزار می شود- چاپ کتابهای دانشجویی ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

ر   منبع : لیزنا اختتامیه جشنواره کتاب سال دانشجویی ۲۵ آبان برگزار می شود مراسم اختتامیه بیست و دومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی همزمان با برگزاری بیست و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ۲۵ آبان ماه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.     به گزارش لیزنا، […]