چاپ کتاب با سرمایه مؤلف امری طبیعی و جهانی است – چاپ کتاب ریاضی ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ وش

هادی خور‌شاهیان: چاپ کتاب با سرمایه مؤلف امری طبیعی و جهانی است باید واقع‌‌بین باشیم، در همه جای دنیا نویسندگان به خصوص کتاب اولی‌ها هزینه و سرمایه چاپ کتاب را خودشان تقبل می‌کنند، ناشر حق دارد برای اثری سرمایه گذاری کند، که بداند با فروش آن سرمایه‌اش بر‌می‌گردد. هادی خورشاهیان، نویسنده و مترجم در گفتگو […]