چاپ کتاب سه رن چشمه لر- مشاوره چاپ کتاب ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸- اسفندیاری

  کتاب سه رن چشمه لر چاپ شدمجموعه اول باباتی های ترکی رایج  در کردستانگرداوری و تنظیم حسین وشبرگردان اشعار به نظم فارسی : مهدی جاویدانقیمت : ۳ هزار توماناستانهای پخش: تهران – آذربایجان – کردستانعزیزان قروه ای برای خرید این کتاب با شماره زیر تماس بگیرید۰۹۱۸۳۷۰۷۴۲۵  جاویدانمحل فروش کتاب در شهر سریش اباد : […]