اقدامات فوری وزارت ارشاد برای توقف سرقت ادبی- ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸ مشاوره رایگان چاپ کتاب

مشاوره رایگان چاپ کتاب ۰۹۹۰۱۹۱۰۲۰۸ esfandiari.zahraa@yahoo.com یاداداشتی از محمود آموزگار اقدامات فوری وزارت ارشاد برای توقف سرقت ادبی محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در یادداشتی درباره ضرورت اقدام فوری وزارت ارشاد، در زمینه برخورد با تکثیر غیرقانونی کتاب، نوشته است. اقدامات فوری وزارت ارشاد برای توقف سرقت ادبی خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) […]