آیین نامه نحوه ارزیابی مصاحبه شوندگان دکتری ۹۴

مشاروه رایگان چاپ کتاب ۰۹۱۸۳۷۷۵۳۳۴ ۰۹۳۵۴۷۵۲۳۳۳ حسین وش   آیین نامه نحوه ارزیابی مصاحبه شوندگان دکتری ۹۴ در مصاحبه های آزمون دکتری نیمه متمرکز۱۳۹۴ سراسری ۴۰ درصد نمره به سوابق پژوهشی، ۳۰ درصد به سوابق آموزشی و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی های جلسه مصاحبه اختصاص داده شده است. به گزارش پی اچ دی تست […]